Rekruteringspartner voor werkgevers.

Lagom Engineering is een one-stop-shop voor hogere technische bediendeprofielen met als doel een verlengstuk te worden van de HR-dienst van uw onderneming.

Dit doen wij

Adviesverlening.

In eerste instantie kunt u bij onze consultants steeds terecht voor gespecialiseerd en to-the-point advies. Indien gewenst wordt er in samenspraak een gedetailleerd functieprofiel opgemaakt. Nadat deze ‘must haves’ geïdentificeerd zijn, wordt er vrijblijvend advies gegeven op vlak van (marktconform) salaris, anciënniteit, diplomavereisten etc. Eens alle details gespecifieerd zijn, wordt een actieve search opgestart.

Aantrekken van kandidaten.

De consultants van Lagom Engineering selecteren op basis van (hun) ervaring de meest efficiënte rekruteringskanalen voor uw vacature. Naargelang het vooropgestelde functieprofiel wordt er gekozen voor instroom via aantrekkelijke vacatureteksten of via een direct search, waarbij een combinatie van beide technieken in de praktijk meestal het beste resultaat oplevert.

Los van deze kanalen wordt er ook vertrouwd op ons uitgebreide en relevante kandidatennetwerk dat vaak zorgt voor geschikte kandidaten op zeer korte termijn.

Selectie.

Op basis van de instroom die via diverse instroomkanalen werd gegenereerd, wordt een eerste longlist samengesteld. Iedere kandidaat op deze longlist wordt op systematische wijze telefonisch gescreend waardoor kandidaten op een zo objectief mogelijke manier worden vergeleken.

Vervolgens wordt een shortlist opgesteld. Elke kandidaat op deze shortlist wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek op ons kantoor waarbij er dieper ingegaan wordt op werkervaring, persoonlijkheid, ambitie en potentieel.

Van elke kandidaat op deze shortlist wordt er een gedetailleerd selectierapport bezorgd dat samen met u doorgenomen wordt om voldoende achtergrondinformatie te kunnen voorzien.

Hierna beslist u zelf welke kandidaten bij uw organisatie ter plaatse worden uitgenodigd voor verdere sollicitatierondes.

Begeleiding en opvolging.

U wordt door alle stappen geloodst, samen met uw Lagom-consultant. We werken steeds met één vaste contactpersoon die alle aspecten van het rekruteringsproces in de vingers heeft. Zo kan er sneller en kwalitatiever geschakeld worden, wat onontbeerlijk is bij schaarse profielen.

Eens de match gemaakt is en de kandidaat opgestart is in uw onderneming, volgen we zowel uw bevindingen als die van de kandidaat op. Door transparant te communiceren kunnen we tijdig bijsturen waar nodig zodoende een duurzame arbeidsrelatie tot stand kan komen.

Ambassadorship.

Lagom Engineering is trots op hun partners en draagt dit ook uit. Iedere Lagom-consultant fungeert als ambassadeur voor uw organisatie.

Concreet betekent dit dat zowel actieve als meer latent werkzoekende kandidaten met een matchend profiel warm gemaakt worden voor potentieel interessante opportuniteiten in uw organisatie. Uw USP’s worden door ons extra in de verf gezet.